Night on Us

Pay Four, Stay Five

From now until 17 December 2016

Extended fun and adventure when you enjoy a free night on us.

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Rejuvenate and indulge in memorable experiences of a lifetime at Banyan Tree.
Enjoy 1 complimentary night for every 5 nights stay at Banyan Tree Samui. 

Xem tình trạng

Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể

 • This offer is open for bookings from now until 14 Dec 2016
 • This offer is valid for stays from now until 21 Dec 16.
 • Chương trình này yêu cầu quý khách phải lưu trú tối thiểu 2 đêm.
 • This offer is only available for the all villa type, except the Presidential Pool Villa category
 • The complimentary night(s) will be granted at time of check-in
 • Không kết hợp ưu đãi này với các chương trình khuyến mãi khác và các phiếu quà tặng.

Điều khoản và điều kiện chung

 • Rates are quoted in Thai Baht (THB) on a per villa per night basis.
 • Rates are inclusive of 10% Service Charge and 8.7% Government Tax.
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Trả phòng trễ từ 12 giờ đến 18 giờ sẽ bị tính thêm 50% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trả phòng trễ trên 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trong trường hợp khách khởi hành sớm hoặc khách không tới cũng không báo hủy, tổng giá tiền của số đêm lưu trú đã xác nhận cho toàn bộ kỳ nghỉ sẽ có thể bị tính phí.
 • Thông tin thẻ tín dụng đã cung cấp không yêu cầu chữ ký và thành lập sự chấp thuận bởi chủ thẻ để đảm bảo việc đặt trước theo đúng các chính sách hủy đặt phòng của chúng tôi.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng được gửi không hợp lệ, đặt trước sẽ bị hủy bỏ theo ý của khu nghỉ dưỡng mà không cần thông báo trước.
 • Không cho phép mang theo thú nuôi.

Chính sách hủy đặt phòng

 • Cancellation made within 7 days prior to arrival will be subject to a charge
 • Reservation during festive season and Chinese New Year , 22 Dec 2015-11 Jan 2016 , 17-24 Feb 2015 and 6-14 Feb 2016 reservation are non refundable. A full non refundable prepayment is required upon confirmation of the booking.

Pay Five, Stay Seven

From now until 14 December 2016

Extended fun and adventure when you enjoy a free night on us.

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Rejuvenate and indulge in memorable experiences of a lifetime at Banyan Tree. Enjoy 2 complimentary nights for every 7 nights stay at Banyan Tree Samui. 

 

Xem tình trạng

Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể

 • This offer is open for bookings from now until 17 Dec 2016
 • This offer is valid for stays from now until 21 Dec 16.
 • Chương trình này yêu cầu quý khách phải lưu trú tối thiểu 2 đêm.
 • This offer is only available for the all villa type, except the Presidential Pool Villa. Category.
 • The complimentary night(s) will be granted at time of check-in
 • Không kết hợp ưu đãi này với các chương trình khuyến mãi khác và các phiếu quà tặng.

Điều khoản và điều kiện chung

 • Rates are quoted in Thai Baht (THB) on a per villa per night basis.
 • Rates are inclusive of 10% Service Charge and 8.7% Government Tax.
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Trả phòng trễ từ 12 giờ đến 18 giờ sẽ bị tính thêm 50% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trả phòng trễ trên 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trong trường hợp khách khởi hành sớm hoặc khách không tới cũng không báo hủy, tổng giá tiền của số đêm lưu trú đã xác nhận cho toàn bộ kỳ nghỉ sẽ có thể bị tính phí.
 • Thông tin thẻ tín dụng đã cung cấp không yêu cầu chữ ký và thành lập sự chấp thuận bởi chủ thẻ để đảm bảo việc đặt trước theo đúng các chính sách hủy đặt phòng của chúng tôi.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng được gửi không hợp lệ, đặt trước sẽ bị hủy bỏ theo ý của khu nghỉ dưỡng mà không cần thông báo trước.
 • Không cho phép mang theo thú nuôi.

Chính sách hủy đặt phòng

 • Cancellation made within 7 days prior to arrival will be subject to a charge
 • Reservations during festive season and Chinese New Year , 22 Dec 2015-11 Jan 2016 , 17-24 Feb 2015 and 6-14 Feb 2016 reservation are non refundable. A full non refundable prepayment is required upon confirmation of the booking.

Pay Three, Stay Four

From now until 17 December 2016

Extended fun and adventure when you enjoy a free night on us.

OFFER DETAILS

Rejuvenate and indulge in memorable experiences of a lifetime at Banyan Tree.
Enjoy 1 complimentary night for every 4 nights stay at Banyan Tree Samui.

Rejuvenate and indulge in memorable experiences of a lifetime at Banyan Tree.
Enjoy 1 complimentary night for every 5 nights stay at Banyan Tree Samui.
Package Specific Terms and Conditions
 • This offer is open for bookings from now until 17 Dec 2017 
 • This offer is valid for stays from now until 21 Dec 2017
 • A minimum stay of 5 nights is required for this offer 
 • This offer is available for all villa types except the Presidential Pool Villa.
 • The complimentary night(s) will be granted at time of check-in
 • This offer cannot be combined with other promotions and gift certificates.

General Terms and Conditions

 • Rates are quoted in Thai Baht (THB) on a per villa per night basis.
 • Rates are inclusive of 10% Service Charge and 8.7% Government Tax. 
 • Check-in time is 1500 hours and Check-out time is 1200 hours.
 • Early check-in and late check-out are subject to availability.
 • Late check-out from 1200 hours to 1800 hours will be charged 50% of the Best Available Rate of the day.
 • Late check-out from 1800 hours will be charged 100% of the Best Available Rate of the day. 
 • In the event of a no-show or early departure, the total rate of the confirmed room nights for the entire stay shall be chargeable.
 • Credit card information provided does not require a signature and constitutes approval by the cardholder to guarantee the booking as per our cancellation policies. Additionally, scanned passport details of the card holder are required. Third person credit card details are not permitted to guarantee bookings. 
 • Reservations will be cancelled at the resort’s discretion without prior notice should an invalid credit card be submitted.
 • A compulsory gala dinner on 31st Dec 2017 @ THB 14,000 nett per adult and THB 7,000 nett per child (04-12 years-old)  is included in the room rate.
 • Extra person charge with breakfast is THB 7,500 per person per night, inclusive of service charge and prevailing taxes.
 • No pets are allowed.

Cancellation Policy

 • Cancellations made within 7 days prior to arrival will be subject to a charge of 100% of the entire stay.
 • Early Bird Advantage Bookings and reservations made during festive season and Chinese New Year, 22 December 2017 – 10 January 2018 and 27 January 2017 – 05 February 2017 are non-cancellable. A full non-refundable prepayment is required upon confirmation of the booking.
 • Child Policy
 • Infants and toddlers, who are below 4 years, accompanying adults, dine and stay in existing bedding or a  baby cot with our compliments. Baby cot is subject to availability.
 • Children 4 to 12 years, accompanying adults, can stay on existing bedding with our compliments and dine at 50% off regular menu prices, except for kid’s menu. Extra bed may be reserved with compliments, subject to availability.

Other Information

 • Airport transfer is available at THB 2,500. (Mercedes Benz CLS 250) or THB 2,100 nett (Mercedes Benz E300) per car per way, up to 2 persons. Passenger Van is also available at THB 1,900. nett per van per way, up to 5 persons. Rate is inclusive of service charge and prevailing taxes.
 • Due to the unique architectural style of Banyan Tree Samui, it is not recommended for families with children below 12 years of age. Permitting children to stay in the villas will be at the discretion of parents who must fill out a Liability Disclaimer Form provided by the resort.

Pay Three, Stay Four

From now until 17 December 2016

Extended fun and adventure when you enjoy a free night on us.

OFFER DETAILS

Rejuvenate and indulge in memorable experiences of a lifetime at Banyan Tree.
Enjoy 1 complimentary night for every 4 nights stay at Banyan Tree Samui.

Rejuvenate and indulge in memorable experiences of a lifetime at Banyan Tree.
Enjoy 3 complimentary nights for every 9 nights stay at Banyan Tree Samui.
Package Specific Terms and Conditions
 • This offer is open for bookings from now until 17 Dec 2017
 • This offer is valid for stays from now until 21 Dec 2017
 • A minimum stay of 4 nights is required for this offer 
 • This offer is only available for the Deluxe Pool Villa and Partial Ocean View Pool Villa.
 • The complimentary night(s) will be granted at time of check-in
 • This offer cannot be combined with other promotions and gift certificates.

General Terms and Conditions

 • Rates are quoted in Thai Baht (THB) on a per villa per night basis.
 • Rates are inclusive of 10% Service Charge and 8.7% Government Tax. 
 • Check-in time is 1500 hours and Check-out time is 1200 hours.
 • Early check-in and late check-out are subject to availability.
 • Late check-out from 1200 hours to 1800 hours will be charged 50% of the Best Available Rate of the day.
 • Late check-out from 1800 hours will be charged 100% of the Best Available Rate of the day. 
 • In the event of a no-show or early departure, the total rate of the confirmed room nights for the entire stay shall be chargeable.
 • Credit card information provided does not require a signature and constitutes approval by the cardholder to guarantee the booking as per our cancellation policies. Additionally, scanned passport details of the card holder are required. Third person credit card details are not permitted to guarantee bookings. 
 • Reservations will be cancelled at the resort’s discretion without prior notice should an invalid credit card be submitted.
 • A compulsory gala dinner on 31st Dec 2017 @ THB 14,000 nett per adult and THB 7,000 nett per child (04-12 years-old)  is included in the room rate.
 • Extra person charge with breakfast is THB 7,500 per person per night, inclusive of service charge and prevailing taxes.
 • No pets are allowed.

Cancellation Policy

 • Cancellations made within 7 days prior to arrival will be subject to a charge of 100% of the entire stay.
 • Early Bird Advantage Bookings and reservations made during festive season and Chinese New Year, 22 December 2017 – 10 January 2018 and 27 January 2017 – 05 February 2017 are non-cancellable. A full non-refundable prepayment is required upon confirmation of the booking.
 • Child Policy
 • Infants and toddlers, who are below 4 years, accompanying adults, dine and stay in existing bedding or a  baby cot with our compliments. Baby cot is subject to availability.
 • Children 4 to 12 years, accompanying adults, can stay on existing bedding with our compliments and dine at 50% off regular menu prices, except for kid’s menu. Extra bed may be reserved with compliments, subject to availability.

Other Information

 • Airport transfer is available at THB 2,500. (Mercedes Benz CLS 250) or THB 2,100 nett (Mercedes Benz E300) per car per way, up to 2 persons. Passenger Van is also available at THB 1,900. nett per van per way, up to 5 persons. Rate is inclusive of service charge and prevailing taxes.
 • Due to the unique architectural style of Banyan Tree Samui, it is not recommended for families with children below 12 years of age. Permitting children to stay in the villas will be at the discretion of parents who must fill out a Liability Disclaimer Form provided by the resort.

Stay Four, Pay Three

From now until 17 December 2017

Extended fun and adventure when you enjoy a free night on us.

OFFER DETAILS

Rejuvenate and indulge in memorable experiences of a lifetime at Banyan Tree.
Enjoy 1 complimentary night for every 4 nights stay at Banyan Tree Samui.

Xem tình trạng

Package Specific Terms and Conditions
 • This offer is open for bookings from now until 17 Dec 2017
 • This offer is valid for stays from now until 21 Dec 2017
 • A minimum stay of 4 nights is required for this offer 
 • This offer is only available for the Deluxe Pool Villa and Partial Ocean View Pool Villa.
 • The complimentary night(s) will be granted at time of check-in
 • This offer cannot be combined with other promotions and gift certificates.

General Terms and Conditions

 • Rates are quoted in Thai Baht (THB) on a per villa per night basis.
 • Rates are inclusive of 10% Service Charge and 8.7% Government Tax. 
 • Check-in time is 1500 hours and Check-out time is 1200 hours.
 • Early check-in and late check-out are subject to availability.
 • Late check-out from 1200 hours to 1800 hours will be charged 50% of the Best Available Rate of the day.
 • Late check-out from 1800 hours will be charged 100% of the Best Available Rate of the day. 
 • In the event of a no-show or early departure, the total rate of the confirmed room nights for the entire stay shall be chargeable.
 • Credit card information provided does not require a signature and constitutes approval by the cardholder to guarantee the booking as per our cancellation policies. Additionally, scanned passport details of the card holder are required. Third person credit card details are not permitted to guarantee bookings. 
 • Reservations will be cancelled at the resort’s discretion without prior notice should an invalid credit card be submitted.
 • A compulsory gala dinner on 31st Dec 2017 @ THB 14,000 nett per adult and THB 7,000 nett per child (04-12 years-old)  is included in the room rate.
 • Extra person charge with breakfast is THB 7,500 per person per night, inclusive of service charge and prevailing taxes.
 • No pets are allowed.

Cancellation Policy

 • Cancellations made within 7 days prior to arrival will be subject to a charge of 100% of the entire stay.

Child Policy

 • Infants and toddlers, who are below 4 years, accompanying adults, dine and stay in existing bedding or a  baby cot with our compliments. Baby cot is subject to availability.
 • Children 4 to 12 years, accompanying adults, can stay on existing bedding with our compliments and dine at 50% off regular menu prices, except for kid’s menu. Extra bed may be reserved with compliments, subject to availability.

Other Information

 • Airport transfer is available at THB 2,500. (Mercedes Benz CLS 250) or THB 2,100 nett (Mercedes Benz E300) per car per way, up to 2 persons. Passenger Van is also available at THB 1,900. nett per van per way, up to 5 persons. Rate is inclusive of service charge and prevailing taxes.
 • Due to the unique architectural style of Banyan Tree Samui, it is not recommended for families with children below 12 years of age. Permitting children to stay in the villas will be at the discretion of parents who must fill out a Liability Disclaimer Form provided by the resort.