Wine and dine in an intimacy setting of utmost discretion

With elegant wooden hues and vaunted three-metre high ceiling, Wine Rack offers about 30 square metres of private dining space. Able to host 12 people, enter the hushed respite of Wine Rack for an evening of business perfectly blended with gastronomy.

KHÔNG GIAN CHO MỌI DỊP

Tổ chức sự kiện hoàn hảo

-
-
-
-
-
-
-
KÍCH THƯỚC 30 mét vuông / 321 bộ vuông
CHIỀU CAO TRẦN 3 metre

THIẾT BỊ TRONG PHÒNG

Video và âm thanh

TV
DVD/CD
Máy chiếu
Màn hình di động

Kết nối

Truy cập Wifi
Thiết bị điện thoại hội nghị

Khác

Bảng lật

"