The distance from Hangzhou Xiaoshan International Airport to Banyan Tree Hangzhou is 38 kilometres.

TAXI

Đi bằng taxi từ sân bay tới khu nghỉ dưỡng mất khoảng 800.000 VND.

XE ÔTÔ

Đi bằng xe ôtô mất khoảng một giờ.