Hướng đến những điều tốt đẹp

Chúng tôi cho rằng sứ mệnh kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng là nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Chúng tôi nhìn thấy sự bền vững không chỉ ở khía cạnh môi trường, mà còn ở lợi ích cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Phương châm này đã là kim chỉ nam của Banyan Tree từ khi thành lập và tiếp tục là nguyên tắc định hướng của tập đoàn. Chúng tôi tạo ra phong trào "Hướng đến những điều tốt đẹp", chứa đựng những nỗ lực vì sự bền vững và khuyến khích khách hàng cùng tham gia thông qua một số chương trình mới. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm tốt công việc của mình và đồng thời cũng làm nên những điều tốt đẹp.

Tất cả du khách nghỉ tại Banyan Tree Hotels & Resorts đều Hướng đến những điều tốt đẹp.

Quỹ môi trường xanh
Quỹ môi trường xanh là một phần trong chương trình Hướng đến những điều tốt đẹp. Với mỗi một đêm quý khách lưu trú tại bất kỳ địa điểm nào của Banyan Tree nghĩa là quý khách đang đóng góp một đô la cho quỹ này. Chúng tôi sẽ thu gom và tích lũy số tiền đó vào một quỹ chung, dành để phục vụ những nhu cầu xã hội cấp thiết. Kể từ khi thành lập quỹ vào năm 2001, Quỹ môi trường xanh đã kêu gọi được hơn 7 triệu đô la, giải ngân 4,1 triệu đô la để hỗ trợ các hoạt động môi trường và xã hội, mà những người hưởng lợi chính của những hoạt động đó không phải là Banyan Tree.

Hướng đến những điều tốt đẹp: Tham gia
"Hòa mình trong văn hóa bản địa, làm phong phú thêm kỳ nghỉ của quý khách và trở về với những ký ức đích thực và đáng nhớ."

Chung tay phủ xanh cộng đồng - kỷ niệm ngày môi trường thế giới
Từ 2 đến 8 Tháng 6, tất cả các khách sạn của chúng tôi trên toàn thế giới cam kết trồng hai cây cho mỗi phòng ở lại qua đêm, như là một hành động bảo vệ và duy trì môi trường. Chúng tôi trân trọng mời quý khách cùng tham gia và trở thành thành viên trong tuần lễ trồng cây xanh này mỗi năm.

Nuôi dưỡng cộng đồng – kỷ niệm ngày lương thực thế giới
Từ 13 – 19 Tháng 10, tất cả các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của chúng tôi trên toàn thế giới sẽ ủng hộ và trợ giúp cộng đồng về mặt lương thực. Chúng tôi trân trọng mời quý khách ủng hộ và phục vụ cho cồng đồng địa phương bằng cách chuẩn bị và phục vụ các bữa ăn cho người dân địa phương.