The distance from Lijiang Sanyi Airport to Banyan Tree Lijiang is 36 kilometres.

TAXI

Đi bằng taxi từ sân bay tới khu nghỉ dưỡng mất khoảng 800.000 VND.

XE ÔTÔ

The journey takes 45 minutes by car.