The distance from Sanya Phoenix International Airport to Banyan Tree Sanya is 28 kilometres.

TAXI

Đi bằng taxi từ sân bay tới khu nghỉ dưỡng mất khoảng 800.000 VND.

XE ÔTÔ

Đi bằng xe ôtô mất khoảng một giờ.

The nearest beach is a 10 minutes' walk from the resort.