Ưu đãi dành cho bạn

Điểm thưởng tín dụng từ khách sạn.

Hãy tới lưu trú cùng chúng tôi từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 để nhận được ưu đãi Double Credits lên đến 500 USD.

Thưởng thức ẩm thực, mua sắm và spa cùng chúng tôi trong thời gian lưu trú của bạn.

TÌM KHÁCH SẠN

Điều khoản & điều kiện:

• Ưu đãi Credit Goes To You đang áp dụng cho việc đặt phòng và có giá trị đối với thời gian lưu trú từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Ưu đãi Double Credits đang áp dụng cho việc đặt phòng và có giá trị đối với thời gian lưu trú từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016.

• Chương trình này yêu cầu quý khách phải lưu trú trong khoảng thời gian tối thiểu, và số đêm tối thiểu khác nhau tùy theo từng khách sạn có tham gia chương trình.

• Số điểm thưởng khác nhau tùy theo từng khách sạn tham gia, để sử dụng trong khoảng thời gian lưu trú được đổi ra và không được quy đổi thành tiền mặt.

• Áp dụng khoảng thời gian không được áp dụng khuyến mãi và các điều khoản và điều kiện khác của từng khách sạn.