Điều kiện áp dụng

Điều khoản và điều kiện
 • Ưu đãi bắt đầu áp dụng cho các đơn đặt phòng từ nay đến 28 tháng 3, 2017
 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho lưu trú từ nay đến 31 tháng 3, 2017.
 • Ưu đãi này không áp dụng với các chương trình khuyến mãi và phiếu quà tặng khác.
 • Ưu đãi chỉ có hiệu lực cho các kì nghỉ từ 3 đêm
 • This offer is not applicable for staying on 23 December 2016 - 05 January 2017, 27 January - 02 February 2017 (all dates inclusive) 
 
Điều khoản và điều kiện chung 
 • Chi phí được tính bằng đô la Mỹ.
 • Không hoàn trả chi phí cho những dịch vụ không được sử dụng.
 • Chi phí bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng.
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng muộn tùy thuộc vào tình trạng phòng.
 • Trả phòng trễ từ 12 giờ đến 18 giờ sẽ bị tính thêm 50% tiền phòng dựa trên giá tốt nhất.
 • Trả phòng trễ sau 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% tiền phòng dựa trên giá tốt nhất.
 • Trong trường hợp khách khởi hành sớm hoặc khách không tới cũng không báo hủy, tổng giá tiền của số đêm lưu trú đã xác nhận cho toàn bộ kì nghỉ sẽ có thể bị tính phí.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng được gửi không hợp lệ, đặt trước sẽ bị hủy bỏ theo ý của khu nghỉ dưỡng mà không cần thông báo trước. 
 • Đơn đặt phòng sẽ được hủy bỏ theo quyết định của khu nghỉ mát mà không cần thông báo trước nếu không thẻ tín dụng nào hợp lệ.
 • Không cho phép mang theo thú nuôi
 • Những điều khoản và điều kiện khác đều được áp dụng