Night on Us - Terms and Conditions

Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể

 • This offer is open for bookings from now until 31 March 2015
 • This offer is valid for stays from now until 31 March 2015
 • This offer is not valid from 30 September to 6 October, 31 December to 2 January, 18 to 24 February 2015
 • Chương trình này yêu cầu quý khách phải lưu trú tối thiểu 2 đêm.
 • This offer is available for all room categories
 • Không kết hợp ưu đãi này với các chương trình khuyến mãi khác và các phiếu quà tặng.

Điều khoản và điều kiện chung

 • Rates are quoted in Renminbi (RMB) on a per room per night basis
 • Rates are inclusive of 10% Service Charge and 5% Government Tax 
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Trả phòng trễ từ 12 giờ đến 18 giờ sẽ bị tính thêm 50% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trả phòng trễ trên 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Thông tin thẻ tín dụng đã cung cấp không yêu cầu chữ ký và thành lập sự chấp thuận bởi chủ thẻ để đảm bảo việc đặt trước theo đúng các chính sách hủy đặt phòng của chúng tôi.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng được gửi không hợp lệ, đặt trước sẽ bị hủy bỏ theo ý của khu nghỉ dưỡng mà không cần thông báo trước.
 • Không cho phép mang theo thú nuôi.

Chính sách hủy đặt phòng

 • November to March excluding below stipulated Public Holidays and Golden Weeks: Cancellations made 3 days prior to arrival, including no-show will be subject to a 1-night charge.
 • April to October excluding below stipulated Public Holidays and Golden Weeks: Cancellations made 7 days prior to arrival, including no-show will be subject to a 1-night charge.
 • Golden Week and Chinese New Year:( 30 September to 6 October, 31 December to 2 January, 18 to 24 February 2015 and 7 to 13 February 2016) Cancellations made 14 days prior to arrival, including no-show will be subject to a charge of 100% of entire stay.
 • Early Departure – 100% charge will apply to early departures.