Credit Goes to You Terms and Conditions

Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể

 • This offer is open for bookings from now until 17 Dec 2016
 • This offer is valid for stays from now until 21 Dec 2016
 • Chương trình này yêu cầu quý khách phải lưu trú tối thiểu 2 đêm.
 • This offer is available for only Deluxe and Partial Ocean Pool Villa.
 • The resort credit can only be used in the hotel operated food and beverage, spa and gallery
 • The resort credit cannot be exchange for cash.
 • Không kết hợp ưu đãi này với các chương trình khuyến mãi khác và các phiếu quà tặng.

 

Điều khoản và điều kiện chung

 • Rates are quoted in Thai Baht (THB) on a per villa per night basis.
 • Rates are inclusive of 10% Service Charge and 8.7% Government Tax.
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Trả phòng trễ từ 12 giờ đến 18 giờ sẽ bị tính thêm 50% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trả phòng trễ trên 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trong trường hợp khách khởi hành sớm hoặc khách không tới cũng không báo hủy, tổng giá tiền của số đêm lưu trú đã xác nhận cho toàn bộ kỳ nghỉ sẽ có thể bị tính phí.
 • Thông tin thẻ tín dụng đã cung cấp không yêu cầu chữ ký và thành lập sự chấp thuận bởi chủ thẻ để đảm bảo việc đặt trước theo đúng các chính sách hủy đặt phòng của chúng tôi.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng được gửi không hợp lệ, đặt trước sẽ bị hủy bỏ theo ý của khu nghỉ dưỡng mà không cần thông báo trước.
 • Không cho phép mang theo thú nuôi.

 

Chính sách hủy đặt phòng

 • Cancellation made within 7 days prior to arrival will be subject to a charge
 • Reservations during festive season and Chinese New Year , 22 Dec 2015-11 Jan 2016 , 17-24 Feb 2015 and 6-14 Feb 2016 reservation are non refundable. A full non refundable prepayment is required upon confirmation of the booking.