Romance In Ungasan

Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể

 • This offer is open for bookings from Now until 29 March 2017
 • This offer is valid for stays from Now until 30 March 2017
 • This offer is not valid from 05 Feb 2016 until 11 Feb 2016
 • This offer is not valid from 27 December 2016 until 05 January 2017
 • A minimum stay of 2 nights is required for this offer 
 • This offer is only available for the All villas category room categories
 • This offer cannot be combined with other promotions and gift certificates.

Điều khoản và điều kiện chung

 • Rates are quoted in US Dollars (USD) on a per villa per night basis.
 • Rates are subject to 10% Service Charge and 11% Government Tax.
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Trả phòng trễ từ 12 giờ đến 18 giờ sẽ bị tính thêm 50% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trả phòng trễ trên 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trong trường hợp khách khởi hành sớm hoặc khách không tới cũng không báo hủy, tổng giá tiền của số đêm lưu trú đã xác nhận cho toàn bộ kỳ nghỉ sẽ có thể bị tính phí.
 • Thông tin thẻ tín dụng đã cung cấp không yêu cầu chữ ký và thành lập sự chấp thuận bởi chủ thẻ để đảm bảo việc đặt trước theo đúng các chính sách hủy đặt phòng của chúng tôi.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng được gửi không hợp lệ, đặt trước sẽ bị hủy bỏ theo ý của khu nghỉ dưỡng mà không cần thông báo trước.
 • Children below the age of 12 years, who stay with parents, will stay free of charge. Bedding for children, using the existing sofa is complimentary. A maximum of 2 children below the age of 12 years will enjoy the complimentary stay. Extra beds are provided subject to availability.
 • Children between 4 to 12 years of age enjoy 50% off all listed prices in our restaurants (excluding children menu).
 • Không cho phép mang theo thú nuôi.

Chính sách hủy đặt phòng

Regular Season

  • Hủy đặt phòng thực hiện trong vòng 7 ngày trước ngày đến sẽ có thể bị tính phí bằng giá phòng hiện tại của 1 đêm.

High Season: 15 July – 31 August 2015

 • Hủy đặt phòng thực hiện trong vòng 7 ngày trước ngày đến sẽ có thể bị tính phí bằng giá phòng hiện tại của 1 đêm.