Escape to Seychelles

Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể

 • This offer is open for bookings from now until 17 December 2016
 • This offer is valid for stays from now until 23 December 2016
 • This offer is not valid from 24 Dec 2015 until 11 Jan 2016
 • A minimum stay of 07 nights is required for this offer
 • This offer is only available for all villa categories
 • The free night(s) will be granted at time of check-in
 • This offer cannot be combined with other promotions and gift certificates.

Điều khoản và điều kiện chung

 • Rates are quoted in Euro (EUR) on a per villa per night basis.
 • Rates are inclusive of 10% Service Charge and 15% Government Tax.
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Trả phòng trễ từ 12 giờ đến 18 giờ sẽ bị tính thêm 50% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trả phòng trễ trên 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trong trường hợp khách khởi hành sớm hoặc khách không tới cũng không báo hủy, tổng giá tiền của số đêm lưu trú đã xác nhận cho toàn bộ kỳ nghỉ sẽ có thể bị tính phí.
 • Thông tin thẻ tín dụng đã cung cấp không yêu cầu chữ ký và thành lập sự chấp thuận bởi chủ thẻ để đảm bảo việc đặt trước theo đúng các chính sách hủy đặt phòng của chúng tôi.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng được gửi không hợp lệ, đặt trước sẽ bị hủy bỏ theo ý của khu nghỉ dưỡng mà không cần thông báo trước.
 • Không cho phép mang theo thú nuôi.

Chính sách hủy đặt phòng

 • 12 January - 23 December (Both dates inclusive): Cancellations made within 30 days prior to arrival will be subject to a charge of 100% of the entire stay.