Meaningful Connections Terms and Conditions

For group of five rooms or more, advance reservation is required. Loại phòng có thể bị giới hạn theo ngày hoặc mức giá cụ thể, có thể áp dụng không khuyến mãi ngày cao điểm. Đặt phòng và giá cả tùy thuộc vào tình trạng nếu còn phòng trống, không có hiệu lực với những đặt chỗ đã ký hợp đồng trước đó hoặc kết hợp với bất kỳ khuyến mãi hay hợp đồng nào khác. Một số điều kiện khác có thể áp dụng. Vui lòng lưu ý rằng ngoài các điều khoản và điện kiện tiêu chuẩn, mỗi Banyan Tree Hotels & Resort có thể có điều khoản và điều kiện bổ sung về các gói và khuyến mãi theo nhóm.