Lợi ích Đặt sớm

Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể

 • This offer is open for bookings from now until 31 March 2017
 • This offer is valid for stays from now until 31 March 2017
 • This offer is not valid on Friday, Saturday and Sunday nights.
 • Chương trình này yêu cầu quý khách phải lưu trú tối thiểu 1 đêm.
 • This offer will be available for all room categories
 • Không kết hợp ưu đãi này với các chương trình khuyến mãi khác và các phiếu quà tặng.

Điều khoản và điều kiện chung

 • Rates are quoted in US Dollars (USD) on a per villa per night basis.
 • Rates are subject to 10% Service Charge and 11% Government Tax.
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Trả phòng trễ từ 12 giờ đến 18 giờ sẽ bị tính thêm 50% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trả phòng trễ trên 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trong trường hợp khách khởi hành sớm hoặc khách không tới cũng không báo hủy, tổng giá tiền của số đêm lưu trú đã xác nhận cho toàn bộ kỳ nghỉ sẽ có thể bị tính phí.
 • Thông tin thẻ tín dụng đã cung cấp không yêu cầu chữ ký và thành lập sự chấp thuận bởi chủ thẻ để đảm bảo việc đặt trước theo đúng các chính sách hủy đặt phòng của chúng tôi.
 • Reservations will be cancelled at the resort’s discretion without prior notice should an invalid credit card be submitted.· Children below the age of 12 years, who stay with parents, will stay free of charge.
 • Bedding for children, using the existing bed is complimentary. A maximum of 2 children below the age of 12 years will enjoy the complimentary stay. Extra beds are provided subject to availability.
 • Children between 4 to 12 years of age enjoy 50% off all listed prices in our restaurants (excluding children menu)
 • Departure on 31st December 2016 is not allowed
 • Không cho phép mang theo thú nuôi.

Chính sách hủy đặt phòng

 • Reservation is non-cancellable. A full non-refundable prepayment is required upon confirmation of the booking.