Sense of Romance - Terms and Conditions

Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể

 • This offer is bookable from now until 21 December 2016 (both dates inclusive)
 • This offer is valid for stays from 05 January 2015 until 21 December 2016 (both dates inclusive)
 • Minimum 3 consecutive nights’ stay is required
 • This offer cannot be combined with other offers, vouchers or Gift Certificates
 • This offer is only available for the Luxury Pool Villa, Sanctuary Pool Villa and Spa Pool villa.
 • Advance reservation for dinner and spa massage sessions is recommended. For reservation and further information contact our Experience Concierge at experienceconcierge-mayakoba@banyantree.com

Điều khoản và điều kiện chung

 • Rates are quoted in US Dollars (USD) on a per villa per night basis.
 • Rates are subject to 15% Service Charge, 19% Taxes (3% Lodging Tax and 16% Value Added Tax), which are subject to change according to local legislature.
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Trả phòng trễ từ 12 giờ đến 18 giờ sẽ bị tính thêm 50% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trả phòng trễ trên 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trong trường hợp khách khởi hành sớm hoặc khách không tới cũng không báo hủy, tổng giá tiền của số đêm lưu trú đã xác nhận cho toàn bộ kỳ nghỉ sẽ có thể bị tính phí.
 • Thông tin thẻ tín dụng đã cung cấp không yêu cầu chữ ký và thành lập sự chấp thuận bởi chủ thẻ để đảm bảo việc đặt trước theo đúng các chính sách hủy đặt phòng của chúng tôi.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng được gửi không hợp lệ, đặt trước sẽ bị hủy bỏ theo ý của khu nghỉ dưỡng mà không cần thông báo trước.
 • Extra person charge with breakfast is USD200.00 per person per night, subject to 15% Service Charge, 3% Lodging Tax and 11% Value Added Tax.

Chính sách hủy đặt phòng

 • 05 January – 30 April (Both dates inclusive) - Cancellations made within 14 days prior to arrival will be subject to a charge of 2 night’s room charge.
 • 01 May – 19 December (Both dates inclusive) - Cancellations made within 7 days prior to arrival will be subject to a charge of 1 night’s prevailing room rate