Weekend Escapade

Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể

 • This offer cannot be combined with any other promotion.
 • Complimentary night must be used in conjunction with initial stay.
 • Valid from now until 23 Dec 2015.
 • This offer is not valid from 24 Dec 2014 to 11 Jan 2015.
 • Minimum length of stay is 7 nights.
 • The complimentary nights will be adjusted at the time of check-out.

Điều khoản và điều kiện chung

 • Rates are quoted in Euro (EUR) on a per villa per night basis.
 • Rates are inclusive of 10% Service Charge and 15% Government Tax.
 • Thời gian nhận phòng là 15 giờ và thời gian trả phòng là 12 giờ.
 • Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Trả phòng trễ trên 18 giờ sẽ bị tính thêm 100% Giá phòng tốt nhất của ngày hôm đó.
 • Trong trường hợp khách khởi hành sớm hoặc khách không tới cũng không báo hủy, tổng giá tiền của số đêm lưu trú đã xác nhận cho toàn bộ kỳ nghỉ sẽ có thể bị tính phí.
 • Thông tin thẻ tín dụng đã cung cấp không yêu cầu chữ ký và thành lập sự chấp thuận bởi chủ thẻ để đảm bảo việc đặt trước theo đúng các chính sách hủy đặt phòng của chúng tôi.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng được gửi không hợp lệ, đặt trước sẽ bị hủy bỏ theo ý của khu nghỉ dưỡng mà không cần thông báo trước.
 • Không cho phép mang theo thú nuôi.

Child Policy

 • Children, who are below 12 years, accompanying adults, stay in existing bedding or a baby cot with our compliments. Baby cot or extra bed may be reserved with compliments, subject to availability.
 • Children 13 to 16 years will be charged EUR 125.00 per night. Rate is inclusive of daily breakfast, 10% Service Charge and 15% Government Tax.

Chính sách hủy đặt phòng

 • 12 January – 23 December (Both dates inclusive) - Cancellations made within 14 days prior to arrival will be subject to a charge of 100% of the entire stay.
 •  24 December – 11 January (Both dates inclusive) - Reservation is non-cancellable. A full non-refundable prepayment is required upon confirmation of the booking.