The distance from Cancun International Airport to Banyan Tree Mayakoba is 65 kilometres.

TAXI

Đi bằng taxi từ sân bay tới khu nghỉ dưỡng mất khoảng 800.000 VND.

XE ÔTÔ

The journey takes 35 minutes by car.

Banyan Tree Mayakoba is a beachfront resort.